Over You-Get

In 2002 kwam Hans van Krevel voor het eerst in aanraking met Business Process Management. Zijn enthousiasme voor deze, toen nog nieuwe, manier van het bij elkaar brengen van mensen en middelen heeft geresulteerd in de oprichting van You-Get in 2007. Inmiddels hebben Hans van Krevel en zijn partner Hanke Dekker samen met hun medewerkers het bedrijf uitgebouwd tot een end-to-end BPM partner voor een groot aantal gerenommeerde klanten. You-Get staat voor het continu verbeteren van uw bedrijfsprestaties door de inrichting van flexibele en efficiënte processen met innovatieve methoden en software.

 

Hans en Hanke

Hanke Dekker & Hans van Krevel voor het kantoor in Watergang

 

 

Hans van Krevel en Hanke Dekker hebben beide een ‘senior management’-achtergrond in de telecom en dienstverlenende industrie.

 

You-Get is opgericht vanuit de visie om een zakelijke dienstverlener te worden die een totaaloplossing kan bieden voor iedere stap in de complete waardeketen van haar klanten. Vanuit hun eigen ervaring concludeerden ze twee aandachtspunten:

 

o In het bedrijfsleven is controle over de bedrijfsprocessen het meest belangrijke element in het succes van een onderneming, maar juist de controle wordt in het overgrote deel van de ondernemingen gemist.
o De kloof in het huidige bedrijfsleven tussen operationele bedrijfsprocessen en de ICT wordt steeds groter door de afwezigheid van een eenduidig doel en door miscommunicatie aan beide zijden. Echter, een hechte samenwerking en goed begrip tussen beide zijden van de onderneming zou resulteren in de creatie van de weg richting een succesvolle onderneming.

 

Sinds de oprichting van You-Get zijn zij bezig geweest met het samenstellen van een raamwerk dat de bovenstaande problemen kan oplossen. Een benadering die elk aspect bedient van het bedrijfsproces en die een brug slaat tussen operatie en ICT binnen een organisatie.

 

De oplossing die hieruit is voortgekomen is de 360° Business Services Approach™. Dit raamwerk levert een samenhangend en begrijpelijk beeld op van een bedrijf en diens processen. Zoals met alle goede werkwijzen, is de 360° Business Services Approach™ nooit compleet. Elke dag worden onderdelen toegevoegd en verbeterd, waarmee het portfolio wordt verrijkt op zodanige wijze dat een nog groter palet van procesgerelateerde gebieden kan worden bediend.

 

Meer informatie: www.you-get.com